Trang chủ Tags Bếp từ Giovani

bếp từ Giovani

Bếp từ đôi Giovani G 22T

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ đôi Giovani G 22T · Bếp có 02 vùng từ · Bề mặt bếp bằng kính Schott -...

Bếp từ đôi Giovani G-272T

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ đôi Giovani G-272T - Bếp có 02 vùng từ - Điều khiển cảm ứng dạng ẩn - Hẹn giờ...

Bếp từ đôi âm kính Giovani G-262T

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ đôi âm kính Giovani G-262 Bao gồm 02 bếp từ Điều khiển cảm ứng dạng Hẹn...

Bếp từ đôi Giovani G-252T

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ đôi Giovani G-252T - Bếp từ có 2 vùng bếp - Điều khiển cảm ứng dạng ẩn - Hẹn...