Trang chủ Tags Bếp từ Hafele

bếp từ Hafele

Bếp Từ Hafele 537.09.502

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ Hafele 537.09.502 Đặc tính sản phẩm 4 vùng nấu cảm ứng từ: Vùng trước bên trái: 184x220mm – 2.1/3.7...

Bếp Từ Hafele 536.01.695

Thông tin chi tiết sản phẩm bếp từ Hafele 536.01.695 Đặc tính sản phẩm 2 vùng nấu cảm ứng từ: Vùng bên trái: Ø270 mm – 2.3/3.0...